Етеричните масла, като антивирусни агенти и техният потенциал за лечение на COVID-19

X